TIN TỨC – HOẠT ĐỘNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH HOÀN THÀNH THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Sáng ngày 22/4/2018, tại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) đã tổ chức họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (HĐKĐCLGD) thẩm định kết quả đánh giá ngoài và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối ...

Xem chi tiết »