Kế hoạch chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài và các phụ lục kèm theo

Kế hoạch cho đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài

 

 

About admin

Check Also

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Ban công tác phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

Thành lập Ban chỉ đạo và các Ban công tác phục vụ đánh giá ngoài ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *