Lịch trình khảo sát chính thức tại Trường Đại học Quảng Bình

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm KĐCLGD- Đại học Đà Nẵng sẽ đến khảo sát chính thức tại Trường Đại học Quảng Bình từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2017   

About admin

Check Also

Kế hoạch chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài và các phụ lục kèm theo

Kế hoạch cho đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *