Lịch trình khảo sát chính thức tại Trường Đại học Quảng Bình

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm KĐCLGD- Đại học Đà Nẵng sẽ đến khảo sát chính thức tại Trường Đại học Quảng Bình từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2017   

About admin

Check Also

Danh sách các nhóm đối tượng tham gia phỏng vấn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *